O zespole

W 2002 roku z inicjatywy podlaskiego organisty i pasjonata muzyki dawnej Dariusza Hajdukiewicza w Wasilkowie – mieście założonym w roku 1566 przez wielkiego mecenasa sztuki Króla Zygmunta Augusta powstał instrumentalny zespół kameralny, który po latach różnorodnej działalności artystycznej w roku 2008 przekształcił się w orkiestrę instrumentów historycznych o nazwie Baroque Collegium Musicum (skót BCM).

Skład orkiestry BCM tworzą wybitni i doświadczeni instrumentaliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej oraz w grze na instrumentach historycznych, absolwenci polskich i europejskich uczelni artystycznych m. in.: Akademii Muzycznej w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Royal Academy of Music w Londynie oraz University of Illinois, Konservatorium Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien – stale koncertujący na wielu prestiżowych festiwalach muzycznych Europy.

Sylwetki Muzyków

organy skrzyniowe / kierownictwo artystyczne

Ukończył z wyróżnieniem PSM II stopnia w Białymstoku, następnie Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie - Filia w Białymstoku w klasie organów Marii Terleckiej, fortepianu Andrzeja Czemiela, klawesynu Elżbiety Adamczyk, improwizacji organowej prof. Zbigniewa Popielskiego na Wydziale Instrumentalno –…

skrzypce

Urodził się w Katowicach, w rodzinie z muzycznymi tradycjami - jego rodzice byli oboistami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Po zakończeniu podstawowej edukacji w Polsce rozpoczął studia w Hochschule für Musik und Theater w Lipsku, w klasie prof. Rolanda Baldiniego.…

skrzypce

Polska skrzypaczka, artystka niesłychanie wszechstronna, obdarzona wyjątkową wrażliwością muzyczną. Jest absolwentką polskich i zagranicznych uczelni wyższych. Ukończyła z wyróżnieniem UMFC w Warszawie, a także University of Illinois w USA i Konserwatorium Wiedeńskie, gdzie oprócz skrzypiec współczesnych ukończyła studia wykonawstwa historycznego.…

altówka

Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie altówki prof. Zbigniewa Friemana (1994). Umiejętności instrumentalne doskonalił także na kursach mistrzowskich pod kierunkiem Melos Quartett w Stuttgarcie (1993) oraz kursach kameralnych w Łańcucie i Hochschule fur Musik Hannover. W 2013 roku uzyskał…

skrzypce

Ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku, gdzie studiowała skrzypce pod kierunkiem ad M. Sobczaka oraz klasę skrzypiec barokowych ad Z. Kaczmarskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest również absolwentką Królewskiego Konserwatorium w Brukseli, gdzie kontynuowała studia w klasie skrzypiec barokowych Sigiswalda…

skrzypce

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale instrumentalno-pedagogicznym w Białymstoku. Na codzień pracuje w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Od 2005 roku jest członkiem zespołu muzyki dawnej Diletto, który intensywnie promuje muzykę barokową na Podlasiu i w Polsce.…

skrzypce / altówka

Ukończyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie skrzypiec Vadima Brodskiego. Na tej samej uczelni studiowała skrzypce barokowe, uzyskała tytuł licencjata u Irmgard Schaller-Gwilt oraz tytuł magistra u Daniela Deutera. W 2019 roku ukończyła Conservatorium…

altówka

Absolwentka klasy altówki Akademii Muzycznej w Krakowie, stypendystka Międzynarodowej Akademii Mozartowskiej w latach 1995-96. Od ukończenia studiów czynnie uczestniczy w życiu muzycznym Podlasia. Zainteresowanie wykonawstwem muzyki dawnej rozwijała już w czasie studiów pod kierunkiem Zygmunta Kaczmarskiego, Marinette Troost oraz Lucy…

wiolonczela

Pochodzi z Katowic, gdzie ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w klasie dra Marka Szopy. JesY absolwentką studiów magisterskich w klasie wiolonczeli prof. Stanisława Firleja i Tomasza Darocha na Akademii Muzycznej w Łodzi. Jest laureatką wielu konkursów wiolonczelowych…

wiolonczela

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie prof. Krzysztofa Sperskiego i dr hab. Błażeja Golińskiego uzyskując tytuł Najlepszego Absolwenta w 2013 roku. W ramach programu Erasmus odbyła roczne stypendium w klasie prof. Andrea Nannoniego w Conservatorio di musica-…

wiolonczela

Urodziła się w Krośnie w 1985 roku. Po ukończeniu tamtejszego Liceum Muzycznego wyjechała na studia do prestiżowej Guildhall School of Music and Drama w Londynie, którą ukończyła z wyróżnieniem instrumentu głównego. Studiowała tam pod okiem wybitnych profesorów, jej nauczycielami byli…

kontrabas

Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła od skrzypiec. Po dziesięciu latach udanej edukacji jasne się stało, że jej prawdziwym powołaniem jest gra na kontrabasie. W 2011 r. podjęła decyzję o zmianie instrumentu. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w…

kontrabas, viola da gamba

Jest kontrabasistą w Filharmonii Świętokrzyskiej - I głos solowy. Od wielu lat pasjonuje się muzyką dawną, w szczególności z okresu baroku. Gra na kontrabasie barokowym i violi da gamba. Gry na gambie uczył się u wybitnego gambisty z Czech -…

obój barokowy, obój d'amore, obój da caccia

Urodził się w Bielsku-Białej. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie oboju prof. Jerzego Kotyczki oraz Teorię Muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Czterokrotny stypendysta Dartington International Summer School oraz wielu kursów muzyki dawnej u Paula…

obój , flet

Multiinstrumentalistka, absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej na Wydziale Instrumentalnym w klasie oboju dr Agaty Piotrowskiej-Bartoszek. Brała udział w wielu projektach, m. in. we „Flisie” S. Moniuszki w 2019r. Jako pierwsza oboistka Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Łodzi, pełniąc funkcję inspektora orkiestry,…

lutnia, teorba, kitarone, lutnia renesansowa

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie gitary prof. Jana Paterka oraz lutni w klasie Anny Kowalskiej i Antona Biruli w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie doskonalił umiejętności gry na instrumentach dawnych z rodziny lutni i gitary. Jego działalność artystyczna…

klawesyn, flet traverso

Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu Prof. Bogumiły Gizbert - Studnickiej oraz Hochschule für Musik we Freiburgu w klasie klawesynu i pianoforte Prof. Roberta Hilla (dyplomy z wyróżnieniem). Ukończyła również studia…

trąbka piccolo

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku w klasie trąbki Stanislawa Pogana. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Szymona Pawłowskiego i dr Kamila Kruczkowskiego na wydziale instrumentalnym. Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury…

trąbka naturalna

Absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie trąbki ad. Szymona Pawłowskiego. Współpracuje z orkiestrami takich instytucji jak: Teatr Muzyczny w Gdyni, Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku i Państwowa Orkiestra Kameralna w Słupsku. Współtworzy zespół Tubicinatores Gedanenses.

kotły, bębny

Absolwent Akademii Muzycznej w klasie perkusji, obecnie gra głównie na urządzeniu będącym skrzyżowaniem wibrafonu i klawiatury komputerowej ;-), co pozwala mu wydobywać dźwięki z rozmaitych instrumentów elektronicznych. Nadal podtrzymuje kontakt z muzyką klasyczną, ale coraz częściej można go zobaczyć w…

Dyskografia

Henry Purcell

Muzyka dawna w ostatnich latach nie traci na swojej popularności. Jedną z epok muzycznych, która w dalszym ciągu odkrywana jest na nowo to barok. Rozwijająca się w różnych częściach Europy w różnym tempie, o dużym zróżnicowaniu stylu muzyka baroku, zawiera ścisłe powiązania z różnymi dyscyplinami artystycznymi, co wyróżnia ją na tle renesansu. Warto zauważyć, że obok muzyki włoskiej tamtego okresu rozwijała się także odmiana muzyki barokowej w Anglii. Znamiennym przedstawicielem angielskiej muzyki okresu baroku był Henry Purcell – geniusz okresu restauracji. Henry Purcell jest uważany za czołowego twórcę angielskiego, który połączył w swojej twórczości pierwiastki stylu włoskiego, francuskiego oraz angielskiego. W jego twórczości znajdziemy kantaty, psalmy – anthem, ody – sławiące sylwetki osób lub wydarzenia, muzykę do sztuk teatralnych, sonaty klawesynowe, suity, utwory organowe, a także przedstawienie operowe. Płyta CD

Galeria